Resources

I Blant a Phobl Ifanc

Gyrfa Cymru

Mae gan y wefan hon lawer o wybodaeth ac adnoddau i’ch cefnogi chi i gynllunio eich llwybr. 

Gyrfa Cymru

Y Coleg Merthyr Tudful

Mae’r Coleg, Merthyr Tudful yn darparu ystod o brofiadau a llwybrau i ddysgu ar ôl troi’n 16. Gallwch ddod i hyd i lawer o wybodaeth a chefnogaeth ar eu gwefan i’ch cynorthwyo gyda’ch dewisiadau. Ewch i’r wefan fan hyn: 

Y Coleg Merthyr Tudful

Llyfrgell fideos

Bydd y daflen wybodaeth hon yn eich arwain at ystod o fideos sy’n trafod gwahanol sectorau o gyflogaeth er mwyn rhoi gwell dealltwriaeth i chi o’r math o waith sydd ar gael neu’r llwybr sydd orau i chi. 

Llyfrgell fideos