Mae’r Bartneriaeth Addysg Buysnes Gyda’i Gilydd

Amdanom ni

yma i helpu ysgolion a busnesau i ysbrydoli dysgwyr i fod y gorau y gallant fod!

Rydym yma i’ch helpu ddeall y math o swyddi a diwydiannau sydd ar gael ym Merthyr Tudful.

Rydym yma i helpu eich ysgolion i roi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ffynnu yn economi'r dyfodol. Bydd Ysgolion a Chyflogwyr yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod cwricwlwm eich ysgol yn cynnig profiadau a chyfleoedd sy'n eich paratoi ar gyfer byd gwaith.

Pwy ydym ni? Yr hyn rydym yn ei wneud?

Canfod pwy ydym a beth rydym yn ei wneud!

Pwy rydym yn cydweithio â hwy

Partneriaid

Gyrfaoedd Cymru
Heolgerrig Primary
Cyfarthfa Park Primary
Blessed Carlo Acutis
Caedraw Primary
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 Inspire 2 Work
Pantyscallog Primary School
Coed-y-Dderwen
Inspire 2 Achieve
Cyfarthfa High School
Y Coleg Merthyr Tudful