Cwricwlwm Blaengar

Gall cwricwlwm blaengar godi dyheadau ein plant a phobl ifanc if od y gorau y gallant fod! Gall ei harfogi gyda’r sgiliau a gwybodaeth i sicrhau lleoliad cywir iddyn nhw! Gydag ysgolion a busnesau yn gweithio gyda’i gilydd, mae posib dod a byd gwaith i realiti a rhoi cyd destun dysgu cywir! Gall cyflogwyr ddylanwadu ar y sgiliau, gwybodaeth a phrofiad y maen tei angen er mwyn recriwtio cenhedlaeth nesaf ei gweithlu!

Cliciwch yma i ddysgu mwy am waith cwricwlwm y Bendigaid Carlo Acutis: ‘ Gobeithion, breuddwydion a dyheadau’

Darllenwch am Ffair Yrfaoedd Clwstwr Cyfarthfa a gynhaliwyd gyda dros 22 o gyflogwyr gwahanol!

Clwstwr Cyfarthfa

Ffair Yrfaoedd

Roedd y Coleg ym Merthyr Tudful yn orlawn â chyflogwyr, Ddydd Llun 10 Gorffennaf 2023 wrth i Ysgolion Cynradd Clwstwr Cyfarthfa ac Ysgol Uwchradd Cyfarthfa ymuno mewn partneriaeth â’r Coleg a Gyrfa Cymru.