Cydraddoldeb i Bawb

Un o nodau allweddol y bartneriaeth Addysg Busnes Gyda’n Gilydd yw sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn gallu cyrchu’r llwybrau cywir i fod yn llwyddiannus. Mae hyn waeth beth fo'ch cefndir, rhyw, hil neu liw. Trwy gydweithio a gweithio mewn partneriaeth, gall pob plentyn a pherson ifanc fod y gorau y gallant fod. Darperir hyn drwy amrywiaeth o ddulliau, a fydd yn cynnwys