Cyfrifoldeb Cymdeithasol

Mae addysg yn fater i bawb! Mae’r Bartneriaeth Addysg a Busnes Gyda’i Gilydd (BETP) yn cynnig cyfle i fusnesau a chyflogwyr i ddangos eu cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol trwy weithio gydag ysgolion, plant a phobl ifanc. Mae mantais sylweddol i hyn i bawb, gan bod gweithlu y busnes yn cael ei gwella a datblygu sgiliau, gwybodaeth a phrofiad plant a phobl ifanc ar yr un pryd.