Datblygu Parneriaeth

Mae’r Bartneriaeth Addysg a Busnes Gyda’i Gilydd (BETP) yn gydweithrediad. Mae’r grwp craidd yn gyrru’r Cyfeiriad Strategol a bydd yn gwella wrth i’r fenter dyfu. Trwy gydlynnu, a mwy o fusnesau a sefydliadau yn dod yn rhan o ddatblygu llwybrau i blant a phobl ifanc. Bydd y partneriaethau hyn yn cael eu datblygu trwy