Dewisiadau Cywir

Mae gan blant a phobl ifanc ddewisiadau i’w gwneud. Mae angen hysbysu'r dewisiadau hyn. Mae llawer o sectorau nad ydynt yn gyffredin ym Merthyr Tudful, neu nad ydynt yn bodoli o gwbl! Fel y cyfryw, er mwyn sicrhau dyhead a thwf, mae angen i blant a phobl ifanc agor eu llygaid i’r holl bosibiliadau sy’n bodoli. Neges y Bartneriaeth Addysg Busnes Gyda'n Gilydd yw bod unrhyw beth yn bosibl ac mae plant a phobl ifanc yn cael eu hannog a'u herio i fod y gorau y gallant fod! Bydd Partneriaeth Addysgu Busnes Gyda'n Gilydd a SEAL Merthyr Tudful yn cefnogi hyn drwy

Bartneriaeth Addysg Busnes ar y Cyd gan dderbyn cefnogaeth gan SEAL (DYYaCh) Merthyr Tudful