Llwybrau Dysgu Amgen

Bydd y Bartneriaeth Addysg a Busnes Gyda’i Gilydd (BETP)  yn gweithio gydag ysgolion, plant a phobl ifanc i agor llwybrau gwahanol i gefnogi llwybrau if yd gwaith. Mae llawer o ffyrdd y gall pobl ifanc ennill y sgiliau a’r profiad angenrheidiol sy’n arwain at addysg bellach, hyfforddiant neu waith.