Ysgolion Cyflogwyr Dyheu Dysgwyr

Y SEAL

Mae SEAL (DYYaCh) Merthyr Tudful yma i’ch helpu ddeall y byd busnes a gweld beth sydd ar gael. Wrth i ni gydweithio fel Ysgolion a Chyflogwyr, rydym yn cynnig cyfleoedd i chi ddatblygu’ch sgiliau, ddysgu o’ch profiadau a chyflawni’r gorau posib.