Ein

Cynnig

Mae SEAL yn ymrwymiad gan fusnesau ac ysgolion i gefnogi’r weledigaeth i GODI DYHEADAU, CODI SAFONAU!

Mae’n dod â byd addysg a busnes ynghyd, gan weithio mewn partneriaeth i ddarparu profiadau a chyfleoedd sydd ar gael yn y byd gwaith.

Gyda’i gilydd, mae’r bartneriaeth yn helpu pobl ifanc i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fod y gorau y gallant fod.

Help yn yr Ysgol!

Helpwch ni; i’ch Helpu chi!

Byddwn yn gweithio gyda'ch ysgol, Gyrfa Cymru a'r Coleg i roi'r cyfle ichi gwrdd â chyflogwyr. Bydd hyn yn eich helpu i ddeall

 • eu diwydiant
 • y math o sgiliau y bydd eu hangen arnoch
 • y gwahanol lwybrau sydd ar gael i gyrraedd yno
 • y math o swyddi sydd ar gael
 • y mathau o bobl y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt

 

Gallwch chi gymryd rhan mewn

 • digwyddiadau agored
 • cyfweliadau ffug
 • ymweliadau â gweithleoedd 
 • prosiectau cwricwlwm 
 • profiad gwaith
 • sgyrsiau
 • mentora