Mae’r SEAL yn cynnig...

.....cyfle i blant freuddwydio a phrofi sut olwg allai fod ar eu dyfodol

Mae’r SEAL yn cynnig

Rydyn ni yma i wella eich mynediad i fyd gwaith a dweud mwy wrthych am swyddi’r dyfodol!

Cynllun Cyfarthfa

Cynorthwyo plant a phobl ifanc i ddeall beth sydd ar gael ym Merthyr Tudful

Helpwch ni; i’ch helpu chi!

Gyrfa Cymru

Ewch i wefan Gyrfa Cymru i’ch helpu gyda’ch cam nesaf!

Gyrfa Cymru

Y Coleg Merthyr

Dowch i weld sut y gall y Coleg, Merthyr Tudful eich helpu gyda’ch cam nesaf!

Y Coleg Merthyr