Cydweithio ag Ysgolion a’r Coleg

Ysgolion

Gan weithio gydag Ysgolion a’r Coleg Merthyr Tudful, rydyn ni’n helpu pobl ifanc i ddatblygu’r dyheadau a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i wneud penderfyniadau.

Mae’r “cynnig lleiaf” yn addo cefnogi ysgolion mewn nifer o ffyrdd, gan agor llwybrau a chynnig cyfleoedd ar gyfer pontio’n llwyddiannus i’r cam addysgol nesaf.

Hefyd, mae cysylltu ysgolion â busnesau a chyflogwyr o gymorth i ddatblygu cyd-destunau bywyd go iawn fel rhan o weithgareddau dysgu’r cwricwlwm.

Rydyn ni eisiau:

  • eich cefnogi i ddatblygu’ch cwricwlwm, gan gynnwys elfennau gorfodol Addysg a Phrofiadau Byd Gwaith (CWRE);
  • creu ystod o gyfleoedd i blant a phobl ifanc er mwyn iddynt anelu at fod y gorau y gallant fod;
  • cefnogi plant a phobl ifanc i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i symud ymlaen i’w gyrfaoedd yn y dyfodol, gan sicrhau eu bod yn deall y llwybrau sydd ar gael iddynt. 

Darllenwch am Ffair Yrfaoedd Clwstwr Cyfarthfa a gynhaliwyd gyda dros 22 o gyflogwyr gwahanol!

Clwstwr Cyfarthfa

Ffair Yrfaoedd

Roedd y Coleg ym Merthyr Tudful yn orlawn â chyflogwyr, Ddydd Llun 10 Gorffennaf 2023 wrth i Ysgolion Cynradd Clwstwr Cyfarthfa ac Ysgol Uwchradd Cyfarthfa ymuno mewn partneriaeth â’r Coleg a Gyrfa Cymru.

Arwyddwch y SEAL

Partneriaeth Addysg Fusnes ar y cyd

Sut gall arwyddo’r SEAL eich cefnogi chi? Sut gall y Bartneriaeth Addysg Busnes helpu?

Partneriaeth

Partneriaeth

Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â’r Coleg, Merthyr Tudful, Gyrfa Cymru, Aspire ac Inspire U, gan roi mynediad i chi at amrywiaeth o gyfleoedd gwahanol.

Busnes a Chyflogwyr

Busnes a Chyflogwyr

Mae gennym nifer cynyddol o fusnesau sy’n addo cefnogi addysg. Mae'r rhain yn cynnwys y Cyngor, EE a Pharc Beicio Cymru. Gallwn eich cysylltu â’n partneriaid busnes i ddatblygu eich uchelgeisiau cwricwlaidd a chefnogi sgiliau’ch plant a phobl ifanc. 

Gwybodaeth

Gwybodaeth

Gallwn godi eich ymwybyddiaeth o’r sectorau twf ym Merthyr Tudful yn ogystal ag amlygu lle bydd swyddi’r dyfodol. Byddwn yn codi eich ymwybyddiaeth o'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gael mynediad at y swyddi lefel-uchaf.